Macrofotografie

Macrofotografie Macrofotografie? “Cor, gaat het goed met je” hoorde ik afgelopen weekend een duiker aan de waterkant zeggen? Mensen die mij kennen weten dat ik alleen maar groothoekfotografie doe, vandaar de verbaasde reactie. Mijn portfolio laat dit overduidelijk zien. Waarom ik veel groothoekfotografie doe is voor mij logisch want ik ben nogal gek van wrakken,…